Házirend

1./ A családi bölcsőde a szülők igénye alapján reggel 7-17 órától fogadja a gyermekeket.

A gyermekek napirendje az öltöző helységében van elhelyezve. A gyermekek hazavitelére a 10 órás gondozási idő végéig van lehetőség. Későbbi elvitel esetén óradíjat számolunk fel.

2./ A családi bölcsődéből a gyermeket csak a szülő (törvényes képviselő) vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg.

3./ A gyermekek ékszereiért felelősséget nem vállalunk.

4./ Az öltözőtőben minden gyermeknek külön polca van a ruhák elhelyezésére. Kérjük, csak a legszükségesebb dolgokat tárolják itt.

5./ A fertőzések elkerülése érdekében a családi bölcsődet csak egészséges gyermek látogathatja. Lázas, antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús gyermek a családi bölcsődet nem látogathatja.

6./ Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik, a gondozó értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. Kérjük, ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről.

7./ Kérjük, betegség vagy egyéb ok miatt hiányzó gyermek távollétének okát jelezzék! Betegség esetén csak orvosi igazolással jöhet a gyermek a családi bölcsődébe.

8./ Lehetőséget biztosítunk a szülővel történő fokozatos beszoktatásra, napi információ cserére. (szülő értekezlet, szülőcsoport beszélgetés)

9./ A szülő vagy törvényes képviselő a gyermek érdekének védelme, a gyermeki jogok sérelme, továbbá a családi bölcsőde dolgozói kötelezettségszegése esetén panaszjoggal élhet a működtető vezetőjénél, vagy az érdekképviseleti fórumnál. A működtető vezetője, illetve érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a családi bölcsőde fenntartójához vagy Gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha a családi bölcsőde vezetője vagy  az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

Területileg illetékes Gyermekjogi képviselő: Zekéné Lendvai Réka

Elérhetősége: lendvai.reka@obdk.hu

10./ Az érdekképviseleti fórum tagjai az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői közül választott szülő munkaközösségi tag, a családi bölcsőde vezetője, gondozók, a fenntartó képviselője. Az érdekképviseleti fórum véleményt nyilváníthat a gyermekeket érintő ügyekben, javaslatot tehet a családi bölcsőde működésével kapcsolatban.

11./A gyermekfelügyeletre a személyes gondoskodást nyújtó ellátásért és étkezésért kell térítési díjat fizetni. Az étkezési költségeket és a szolgáltatást külön árjegyzék tartalmazza. A fenntartó évi két alkalommal élhet az árváltoztatás jogával. A térítési díj havonta fizetendő. Kérjük, a térítési díjat, az étkezési díjat a tárgyhó második hetének…….. napján szíveskedjenek egy összegben befizetni. Betegség esetén, illetve hiányzás esetén az étkezést lemondani reggel 8:30-ig lehet. Az első jóvá írt étkezési nap 2nap múlva. ( Pl. hétfő reggel 8:30-ig való lejelentés esetén szerdától ) Az ebéd a nem jóvá írt napon éthordóban elvihető. Újra érkezés előtt előző nap reggel 8:30-ig jelezni kell. A felügyeleti díjat hiányzás esetén is fizetni kell (rendelkezésre állási díj).

Díjfizetéssel kapcsolatos problémák megoldásában az alapítvány képviselője segítőkészséggel áll rendelkezésükre.

12./ A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztatja a családi bölcsődet, és a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.

13./ A gyermek a családi bölcsődébe csak akkor nyerhet felvételt, ha az életkorának megfelelő védőoltásokat megkapta és ezt, oltási könyvével igazolni tudja.

14./ A gyermekek saját ruhájukat használják és szüleik gondoskodnak a váltóruháról, fogkeféről, fogkrémről, szükség esetén pelenkáról és törlőkendőről, ágyneműről és ezek tisztántartásáról. A családi bölcsőde biztosítja a papír zsebkendőt, a szalvétát, a WC papírt, a folyékony szappant, a törölközőt.

15./ A családi bölcsőde a szolgáltatást a szülővel kötött ellátási szerződésben rögzíti.

16./ A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

17./ A családi bölcsőde egész területén tilos a dohányzás!

 

Köszönjük, hogy a házirend betartásával segíti munkánkat!