Bemutatkozás

Az Alapítvány bemutatása

Az Alapítvány neve:

– Vidám Aprófalva Közhasznú Alapítvány a Gyermekek Fejlődésének Elősegítésére

Az Alapítvány székhelye:

– 8484 Somlóvecse, Petőfi S. u. 27.

– adószám:19384809-1-19

– bankszámlaszám:10918001-00000061-94930019

Az Alapítvány a Veszprém Megyei Bíróságon 2009-ben lett bejegyezve.

Alapítvány célja:

–  gyermekek bölcsődei, óvodai, illetve iskolai nevelése, oktatása, ezek szervezett keretein kívül eső színvonalas és tartalmas szabadidős programjainak szervezése, lebonyolítása.

–  gyermekek készségeinek és személyiségének fejlesztése és tapasztalat szerzés a néphagyományőrzés, a kézművesség, az egészséges életmód megalapozása, az idegen nyelv oktatás, a drámajáték, a mozgás fejlesztés területén, ezen programok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

– a gyermekeket nevelő családok részére felvilágosító előadások, családi programok, kirándulások, tanácsadás szervezés, annak érdekében, hogy a gyermekek testi-, lelki és szellemi képességei életkoruknak megfelelően alakuljanak.

–  a gyermekeket érintő prevenciós programokba való bekapcsolódás, majd részvétel elősegítése.

–  a gyermekek optimális fejlődését szolgáló pályázatokhoz szükség szerint az önerő biztosítása.

–  minden olyan tevékenység, amely a családi napközi fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti.

Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységek végzését határozza el az 1997. évi CLVI törvény 4.§ (1) bekezdésének a.) és 26. § c.) pontjai alapján:

  1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
  2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
  3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  4. kulturális tevékenység,
  5. kulturális örökség megóvása,
  6. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
  7. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,