Házirend

1./ A családi bölcsőde a szülők igénye alapján reggel…órától fogadja az érkező gyermekeket.

A gyermekek napirendje az öltöző helységében van elhelyezve. A gyermekek hazavitele a 9 órás gondozási idő végéig van lehetőség. Későbbi elvitel esetén óradíjat számolunk fel.

2./ A családi bölcsődéből a gyermeket csak a szülő (törvényes képviselő) vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg.

3./ Kérjük, hogy a fertőzések elkerülése érdekében otthonról ételt ne hozzanak!

4./ A gyermekek ékszereiért felelőséget nem vállalunk.

5./ Az öltöztetőben minden gyermeknek külön tároló helye van a ruhák tárolására. Kérjük, csak a legszükségesebb dolgokat tárolják itt.

6./ A közösség érdekében lázas (37,5) vagy ennél magasabb hőmérsékletű, antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús gyermek a családi bölcsődet nem látogathatja.

7./ Abban az esetben ha a gyermek napközben megbetegszik a gondozó értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. Kérjük, ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről.

8./ Kérjük, betegség vagy egyéb ok miatt hiányzó gyermek távollétének okát jelezzék! Betegség esetén csak orvosi igazolással jöhet a gyermek a családi bölcsődébe.

9./ Lehetőséget biztosítunk a szülővel történő fokozatos beszoktatásra, napi információ cserére. (szülő értekezlet, szülőcsoport beszélgetés)

10./ A szülő vagy törvényes képviselő a gyermek érdekének védelme, a gyermeki jogok sérelme, továbbá a családi bölcsőde dolgozói kötelezettségszegése esetén panaszjoggal élhet a működtető vezetőjénél, vagy az érdekképviseleti fórumnál. A működtető vezetője, illetve érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a családi bölcsőde fenntartójához vagy Gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha a családi bölcsőde vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

Területileg illetékes Gyermekjogi képviselő: Zekéné Lendvai Réka

Elérhetősége: lendvai.reka@obdk.hu

11./ Az érdekképviseleti fórum tagjai az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői közül választott szülő munkaközösségi tag, a családi bölcsőde vezetője, gondozók, a fenntartó képviselője. Az érdekképviseleti fórum véleményt nyilváníthat a gyermekeket érintő ügyekben, javaslatot tehet a családi bölcsőde működésével kapcsolatban.

12./ A gyermekfelügyeletre a személyes gondoskodást nyújtó ellátásért és étkezésért kell térítési díjat fizetni. Az étkezési költségeket és a szolgáltatást külön árjegyzék tartalmazza. A fenntartó évi két alkalommal élhet az árváltoztatás jogával. A térítési díj havonta fizetendő. Kérjük, a térítési díjat, az étkezési díjat a tárgyhó második hetének …….. napján szíveskedjenek egy összegben befizetni. Betegség esetén, illetve hiányzás esetén az étkezést lemondani reggel 8:30-ig lehet. Az első jóvá írt étkezési nap 2nap múlva.( Pl: hétfő reggel 8:30-ig való lejelentés esetén szerdától ) Az ebéd a nem jóvá írt napon éthordóban elvihető. Újra érkezés előtt előző nap reggel 8:30-ig jelezni kell. A felügyeleti díjat hiányzás esetén is fizetni kell (rendelkezésre állási díj).

Díjfizetéssel kapcsolatos problémák megoldásában az alapítvány képviselője segítőkészséggel áll rendelkezésükre.

13./ A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztatja a családi bölcsődet, és a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.

14./ A gyermek a családi bölcsődébe csak akkor nyerhet felvételt, ha az életkorának megfelelő védőoltásokat megkapta és ezt, oltási könyvével igazolni tudja.

15./ A gyermekek saját ruhájukat használják és szüleik gondoskodnak a váltóruháról, fogkeféről, fogkrémről, szükség esetén pelenkáról és törlőkendőről, ágyneműről és ezek tisztántartásukról. A családi bölcsőde biztosítja a papír zsebkendőt, a szalvétát, a WC papírt, a folyékony szappant, a törölközőt.

16./ A családi bölcsőde a szolgáltatást a szülővel kötött ellátási szerződés rögzíti.

17./ A beszoktatási hét menete:

Hétfő: 1óra, délelőtt 9:30- 10:30-ig, szülővel együtt.

Kedd: 1 óra délelőtt 9:30-10.30-IG szülő nélkül.

Szerda: 2 óra délelőtt 9:30-11:30-ig, szülő nélkül, ennek része többiekkel.

Csütörtök: 8-12:15-ig , fél nap szülő nélkül, ennek része az ebéd is.

Péntek: 8-15-ig, ekkor alvás (próbálkozás) is van.

És a következő héttől normális menetrend.

18./ A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

19./ A családi bölcsőde egész területén tilos a dohányzás!

 

Köszönjük, hogy a házirend betartásával segíti munkánkat.